Hur länge har människan funnits?

by rummen
chimpanzee

För ungefär 7 miljoner år sedan levde det en gemensam anfader till schimpanser och människor. Avkomman från den anfadern utvecklades i två riktninga. Till Pan, dagens schimpanser och bonobos, och till Hominini – dagens människor och våra förfäder utom aporna. 

Människan har alltså funnits i ungefär 7 miljoner år och vår närmaste släkting är schimpans och bonobo, eller dvärgschimpans som de ibland felaktigt kallas. Inom gruppen hominini hittar man flera intelligenta föregångare till dagens människor, frågan är när man ska sluta prata om människoliknande apor och istället börja prata om moderna människor?

Hur länge har den moderna människan funnits?

Den moderna människan – Homo sapiens – har troligtvis funnits i 200 000–300 000 år. Den exakta dateringen är svår eftersom det finns otroligt få fossila fynd från den moderna människan. Men i de fossil som finns ser man att den moderna människan är en ny art med en speciell sorts skallform utan kraftiga ögonbrynsbågar och med en stor hjärna. 

Flera av de 20 människoliknande apor i gruppen hominini använda redskap, hade relativt stora hjärnor, ett socialt samspel, gick på två ben och så vidare. Flera viktiga egenskaper som idag räknas som unika hos den moderna människan. Men hos den moderna människan utvecklades en kultur som går i arv, ett språk och förmågan att skapa avancerade redskap.  

Hur länge har människan funnits i Sverige?

Man tror att den moderna människan utvecklades i Afrika, eller kanske i Afrika och Eurasien samtidigt. Av fynd i södra Frankrike tror man idag att människan nådde till Europa för cirka 57 000 år sedan. Under den här tiden låg Sverige under ett tjockt lager is, det var istid. 

Men för 18 000 år sedan började den stora inlandsisen dra sig tillbaka och blotta nya landytor i norr. I Sverige flyttade de första jägarna in för ungefär 12 000 år sedan. De äldsta fynden av tidiga jägarsamhällen är från Hässleholm och östra Skåne. 

Den bibliska synen på människan

Frågan “Hur länge har människan funnits?” besvaras annorlunda i Bibeln. Här skapades människan som Adam och Eva av Gud. Många djupstudier har försökt räkna baklänges i Bibelns digra släkttavlor för att just fastställa när exakt det skulle ha skett. Det brukar landa på ungefär 6000 år. Många tolkar inte Bibeln så bokstavligt och inom Svenska kyrkan har man hållningen att man kan lita på vetenskapens fakta och samtidigt tro på Guds existens. 

Relaterade inlägg