Hur många dagar har jag levt?

by rummen

Frågan kan synas förbluffande enkel, men svaret beror helt och hållet på hur du definierar begreppet “att leva” och livet när egentligen började.

Myndigheter som Skatteverket håller reda på det mesta. Från ditt personnummer kan du avläsa hur myndigheten definierar din livslängd. Låt oss anta att de första åtta siffrorna i ditt personnummer är 19441117. Klockan 24:00 den 27 augusti 2022 har du då levat i 28 363 dagar inklusive 19 skottdagar.

Hur kan jag veta hur många dagar jag har levt, alldeles säkert? Det kan du naturligtvis inte! Uppgiften om ditt födelsedatum är ju en andrahandsuppgift du fått av din moder. Hur säker kan du vara på den uppgiften? Födslovåndor kan ha gjort henne omtöcknad. Förlossningen kanske inte heller har skett på någon kvinnoklinik. Eventuellt närvarande anhöriga vid födseln kan ha manipulerat uppgifterna av exempelvis skäl som har med förstfödslorätt att göra. 

Hur många år, månader, veckor, dagar och timmar har jag levt?

Om du har ovan angivna personnummer, har du levat i 931 månader. Om ytterligare fyra dagar har du levat i ytterligare en månad. Uttrycket “dina dagar äro räknade” kan låta som en dystopia, om man redan levt i 931 månader. Men de officiella uppgifterna tål att upprepas, nämligen 

28 363 dagar. Timmarna blir många, eller närmare bestämt 680 712 till antalet. Att räkna om detta antal timmar till sekunder eller till antalet hjärtslag du haft känns övermäktigt. 

Hur många dagar har jag levt – egentligen?

Du kanske har ställt dig frågan om hur många dagar har jag levt, som jag vill räkna bort. Det kan finnas många sådana. Du kan ha legat på sjukhus och till och med varit nedsövd. Då känns det ju inte som att du levt på riktigt. Du kan ha drabbats av sorg, som gjort livet meningslöst under en tid. Av flera orsaker kan du ha varit frihetsberövad. Dessa tider vill du räkna bort från dina levnadsdagar.

Varför måste jag veta hur många dagar jag har levt?

Åldersfixering är ett fenomen som sprider sig. Många vill bli yngre, men tideräkningen tillåter inte sådant. Att bli äldre har dock många fördelar. Du kan se tillbaka på ditt liv med ett perspektiv som yngre människor inte förstår.

Akta dig dock för att i diskussioner referera till politiska händelser som ligger trettio år tillbaka i tiden. Nämn aldrig att mobiltelefoner inte fanns på 1970-talet. Yngre personer kan tycka att tiden före internet och mobiler inte borde räknas in i dina levnadsår. Slutsatsen borde därför bli att aldrig nämna hur många dagar du har levt. Åtminstone inte om de är fler än 7 300 dagar.

Relaterade inlägg