Hur många län finns det i Sverige?

by Elsa Sandberg
Hur många län finns det i Sverige

Frågan hur många län finns det i Sverige kunde alla barn som gick i grundskolan på 80-talet besvara hur lätt som helst. Efter att ha namngett län, älvar och städer på blindkartor till leda satt sånt i huvudet. En stund. Som vuxna är det säkert inte längre många som vet hur många län vi har. Inte heller riktigt vad ett län egentligen är.

Hur många län finns det i Sverige idag?

Svaret är att vi har 21 stycken län. Och ett län är en administrativ indelning av Sverige. Varje län har en länsstyrelse och de flesta län har ett landsting. Ett län var från början benämningen på ett område som en frälseman hade fått som belöning för sina tjänster till kungen och landet. Namnet lever kvar men har fått en helt annan betydelse.

Hur många län det finns i Sverige idag har inte ändrats särskilt mycket på senare årtionden. Några har slagits ihop men inget har förändrats sedan 1998.

Hur många landskap finns det i Sverige?

Många kanske tror att län och landskap är samma sak. Så är inte fallet. Landskap och län har inte samma gränser. Landskap har inte heller den politiska och administrativa ställning som länen har. Hur många län och landskap det finns i Sverige är alltså inte samma sak.

Det finns nämligen 25 stycken landskap. Dessa är de flesta säkert mer bekanta med än med länen då det finns välbekanta landskapsvapen, landskapsblommor och landskapsdjur som symboliserar dem. Detta trots att lanskap inte har någon särskild funktion. Utom att även de säkert utgör en stor del av geografiundervisningen på mellanstadiet.

Relaterade inlägg