Hur smittar bältros?

by rummen

Bältros är en sjukdom som bara de som haft vattkoppor kan få. Av någon anledning som man inte helt säkert vet blir det vattkoppsvirus som man bär på återaktiverat och man får då bältros.

De flesta som får bältros är över 50 år även om också yngre kan få det, dock nästan aldrig barn. Det enkla svaret på frågan “hur smittar bältros” är därför att bältros inte smittar. Däremot kan någon som har bältros smitta en annan person så att hon eller han får vattkoppor.

Hur smittar bältros till barn?

Barn får sällan bältros. Detta för att man först måste ha haft vattkoppor, men också för att majoriteten av de som insjuknar i bältros är över femtio år. Däremot kan en vuxen person som har bältros smitta ett barn med viruset så att barnet får vattkoppor. Viruset finns i de vätskefyllda blåsor som man får när man har bältros och sprids via kontaktsmitta. Det korta svaret på frågan “hur smittar bältros” är att varken barn eller vuxna kan smittas med bältros. 

Vad är viktigt att tänka på om man har bältros?

Vuxna som får bältros kan få väldigt ont men det finns läkemedel kan hjälpa. För att behandlingen ska fungera måste den dock startas inom tre dygn efter att utslagen börjar synas. 

Tvätta huden med tvål och vatten dagligen för att motverka att blåsorna blir infekterade.

Mot den klåda man kan få fungerar:

  • kylbalsam
  • alsollösning eller alsolsprit
  • kallt vatten

Hur länge smittar bältros?

Bältros kan orsaka vattkoppor hos en person som inte tidigare haft det. När man får bältros får man ofta vattenfyllda blåsor som i ett band runt kroppen eller ansiktet. Det är när dessa blåsor spricker och vätskar sig som man kan smitta någon genom direktkontakt eftersom det finns virus i blåsorna.

På frågan hur länge “smittar bältros” blir svaret att så länge man får nya utslag så kan man smitta. Ställer man däremot frågan “hur lätt smittar bältros” blir svaret att det inte är särskilt smittsamt eftersom det bara sprids via direktkontakt och inte via luften som vattkoppor kan göra.

Relaterade inlägg